FCC pool for December has been distributed

Ngayong araw ang distribution ng fcc pool sa lahat ng wallet na qualified para sa buwan ng December.


Mayroon 8 wallet na qualified at total na 271,729 fcc.

Ang laman ng pool ay 5,388 pesos

0.0198 pesos Ang income ng bawat fcc.

Kung meron ka 10,000 fcc naka receive ka Ng 198 pesos or 78.7 fcc base sa ating price for today.

Lahat ng income niyo ay na send na.


Congratulations!!!

Next month ulit.

Kung meron ka 10,000 fcc or mahigit pa e check mo na Ang wallet mo para Makita Ang itong fcc income Mula sa fcc pool.


Magtulongan tayo na ma e share sa iba Ang first choice coin at magamit ito locally. Ang fcc ay community based utility token. Ang pagtaas Ng value nito at nkabase sa pagdami ng community at users and usage. Ito Ang ating pag asa, ibibigay na sa Atin Ang power para tayo ay umasenso at magtagumpay mag tulongan tayo bilang Isang community. Sa pamamagitan ng fcc aasenso Ang lahat, benifited ang lahat sa bawat trabaho ng isa.


To God be the glory!


Community governance.e the glory! Community governance.

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Currently fcc is 50% in gain since it launch in December 2021. We started with a price of 2 pesos and currently you can sell it at 3.03 each. Those who purchased in the 3 pesos plus price I know you a

Introducing, Fcc liquidity provider earnings. Earn 20% APY for your LP token being hold in your wallet. Earning will be distributed weekly. You will be earning 4 times in fcc. 1.) Fcc pool share. For

CONGRATULATIONS!! Ngayong araw na distribution ang fcc pool sa lahat ng wallet na qualified para sa buwan ng APRIL. Kung isa ka sa may wallet na meron 10k fcc or above ay na receieve mo na ang fcc sa